« Back to Print Solutions

Olağanüstü Durum ve Yedekleme ÇözümleriÇağımızda teknolojik gelişmeler hızla ilerlemektedir. Bu gelişmeler bilişim sektöründe de yeniliklere sebebiyet vermektedir. Bu yenilikleri takip eden kurum ve kuruluşlar verimliliği üst noktalara taşımaktadırlar. Bilgi teknolojilerini yakından takip eden kuruluşlar karlılıklarını arttırmakta ve maliyetlerini düşürmektedirler.

Organizasyonların uzun dönemde edindikleri kurumsal bilgiler, verimli kullanıldığında organizasyonların iş süreçlerini ve iş yapış tarzlarını dinamikleştirmektedirler. Verinin bu denli önemli olduğu bir dönemde, veri yedeklemesi, olağanüstü durum stratejilerinin planlanması ve iş sürekliliği ihtiyaçlarının 7x24 kullanılabilinir düzeyde tutulması gerekmektedir.

Etkin iş sürekliliği analizi,
Bir olağanüstü durum anında hizmetlerin normal veya kabul edilebilir bir seviyede sürdürülmesi beklenir. Böyle bir beklentinin karşılanması için üretim ortamının modellenmesinde bir takım hususlara dikkat edilmesi kaçınılmazdır. Mevcut iş uygulamalarının analizi, BT altyapısının uyumluluğu ve Olağanüstü durum koşullarının gözlemlendiği analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Risk faktörlerinin belirlenmesi,
Olağanüstü durumun tarifine göre öncelikler, önemlilik sıralamaları veya yöntemler değişkenlik gösterecektir. Risk faktörlerinin belirlenerek kurumun öncelikleri doğrultusunda olağan risk haritasının çıkartılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi hususunda çalışmalar yapılmaktadır.

İş Sürekliliğinin Arttırılması,
Kurumların önceliklendirdikleri iş uygulamaları ve BT altyapısının yedekliliğinin arttırılarak olağanüstü durum koşullarına uygun hale getirilmesi yönünde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Arşiv ve Yedekleme
Verinin oldukça değer kazandığı bu dönemde geçmişe dönük arşiv ihtiyaçları doğru oranda artmaktadır. Aynı zamanda sıcak verinin hızlı yedeklenmesi ve gerektiğinde hızlı geri dönülmesi ihtiyacı duyulmaktadır. Artı ve Artı olarak müşterilerimize Disk ve Tape Tabanlı Yedekleme Çözümleri sunuyoruz.