« Back to Print Solutions

VMware ÇözümleriKurumların sahip oldukları kaynakları daha etkin, verimli ve esnek kullanmaları; maliyetlerini düşürmeleri ve verimliliklerini artırmak için nasıl bir yapılanmaya gitmeleri gerektiği konularında iyi bir birikime ve deneyime sahip olan Azur Bilişim, sanallaştırma teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkmaktadır.

Özellikle Veri Depolama, Veri Yönetimi, Güvenlik ve İş Sürekliliği konusunda entegre projeler geliştirerek hayata geçiren Azur Bilişim, sanallaştırma konusundaki yetkinliğini arttırarak VMware çözüm ortağı oldu.

Sanallaştırma ile kurumlar BT çalışmalarında standart bir düzene mahkûm olmaktan çıkmaktadırlar. Sınırları neredeyse tamamen ortadan kaldıran sanallaştırma; özellikle donanımsal ihtiyaç ve kullanımında önemli bir tasarruf sağlamaktadır. Birçok sistemi bir arada kullanmaya, üretilen yazılımları güvenle farklı ortamlarda test etmeye ve bunlara benzer birçok çalışmayı sanal ortamda yapmaya olanak tanıyan bu alandan; artan veri yığınları ve işlem miktarlarıyla önümüzdeki dönemde çok daha fazla yararlanılacağı gerçeğiyle yola çıkan Azur Bilişim, Sanallaştırmayla ilgili yetkinliklerini aralıksız sürdürmektedir.

VMware VMware, sanallaştırma yazılımları üreten bir şirkettir. 1999'da kurulmuş olan şirketin masaüstü yazılımı Microsoft Windows, Linux ve Mac OS X üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca kurumsal ürün olarak VMware ESX ve ESXi yazılımları "bare-metal", yani doğrudan donanımda çalışan hypervisoru vardır.

VMware sanallaştırması, hem planlanmış hem de planlanmamış kapalı kalma sürelerini azaltma yoluyla gelir kaybını en aza indirerek sunucu birleştirme yoluyla yatırım giderlerini ve otomasyon yoluyla işletme giderlerini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Sunucu birleştirme ile enerji verimliliğini artırarak ve daha az donanıma ihtiyaç duyarak sermaye ve işletme maliyetlerini düşürür.

VMware® vCenter Site Recovery Manager™ ile iyileştirilmiş ve basitleştirilmiş olağanüstü durum kurtarma çözümlerini kullanarak, sanallaştırılmış altyapı için iş sürekliliğini ve olağanüstü durum kurtarma özelliklerini geliştirir.

Veritabanları (Oracle Veri Tabanı, Microsoft SQL Server, SAP HANA, SAP Sybase) dahil Aşama 1 iş açısından kritik kurumsal uygulamalarını, iş uygulamalarını (SAP Business Suite, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, SAP) sanallaştırır ve en yüksek SLA'ları sunun ve üstün performans sergiler.

Sanallaştırma yönetimi için VMware vRealize Operations kullanarak, ilke esaslı otomasyon olanağı elde eder ve sıfır müdahaleli bir altyapı ile uyumluluk ve performans sağlar.

Sunucu Sanallaştırması Günümüzün x86 sunucularının mimarisi, bu sunucuların bir defada sadece bir işletim sistemiyle çalışmasına olanak veriyor. Sunucu sanallaştırması; işletim sistemini ve uygulamaları fiziksel donanımdan ayırarak, x86 sunucuların geleneksel bire bir mimarisinin kilidini açıyor ve böylece daha düşük maliyetli, çevik ve basitleştirilmiş sunucu ortamına olanak sağlıyor. Çoklu işletim sistemleri sunucu sanallaştırmasını kullanarak, her biri arka plandaki sunucunun bilgi işlem kaynaklarına erişim elde eden sanal makineler olarak tek bir fiziksel sunucuda çalışabilirler.

Sunucu sanallaştırması, günümüzün x86 sunucularının potansiyelini açığa çıkarıyor. Çoğu sunucu, kapasitesinin yüzde 15'inden daha azında çalışıyor; bu, sadece oldukça verimsiz bir durum oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda sunucu dağınıklığı ve karmaşıklığını da beraberinde getiriyor.

Ağ Sanallaştırması Ağ sanallaştırma, yazılımdaki fiziksel bir ağın tümüyle yeniden üretimidir. Sanal ağlar, fiziksel bir ağ ile aynı özellikleri ve garantileri sunmakta ve ayrıca hem eski hem de yeni uygulamalar için hızlı tedarik, kesilmeyen dağıtım, otomatikleştirilmiş bakım ve destek gibi sanallaştırmaya özgü işletim faydaları ve donanım bağımsızlığı da sağlamaktadır.

Ağ sanallaştırma; bağlı iş yüklerine mantıksal bağlantı noktaları, anahtarlar, yönlendiriciler, güvenlik duvarları, yük dengeleyiciler, VPN'ler ve daha fazlası şeklinde mantıksal ağ oluşturma cihazları ve hizmetleri sunmaktadır. Uygulamalar, sanal ağ üzerinde, tümüyle fiziksel bir ağ üzerinde olduğu gibi çalışırlar.

Tümü VMware ağ sanallaştırma yazılımı tarafından desteklenen izleme, Qos ve güvenlik ile, daha yüksek seviyede işletim verimliliği ve becerisi, daha hızlı tedarik, sorun giderme ve klonlama sunan oldukça ölçeklenebilir bir ağ yapısı oluşturabilmektedir.

Masaüstü Sanallaştırması Yönetilen bir hizmet olarak dağıtılan masaüstü bilgisayarlar, değişen ihtiyaçlara ve olanaklara daha hızlı tepki verme imkanını size sunar. Şubelere, dış kaynaklardan ve yurt dışından sağlanan çalışanlara ve IOS ve Android tabletlerdeki mobil kullanıcılara hızlıca ve kolaylıkla dağıtılan sanallaştırılmış masaüstü bilgisayarlar ve uygulamalar yoluyla maliyetleri azaltabilir ve hizmetleri artırabilirsiniz.

VMware masaüstü bilgisayar çözümleri; maksimum çalışma süresi ve üretkenlik sağlamak üzere ölçeklenebilir, tutarlı, tümüyle güvenli ve oldukça erişilebilir özelliktedir.
Masaüstü bilgisayarları bir hizmet olarak sunarak dağıtımı ve yönetimi kolaylaştırır.
Performanstan ödün vermeden, evden çalışanlara ve geçici kullanıcılara uzaktan güvenli erişim sağlar.

Uygulama Sanallaştırması
Şirketler; veri tabanları, ERP, CRM, e-posta, ortak çalışma, Java ara yazılımı, iş zekası ve diğer birçok alanda olduğu gibi, hayati önem taşıyan iş uygulamalarının ve platformlarının çoğunu artan oranda sanallaştırıyorlar.

BT şirketleri, sanal ortamlarda bu iş uygulamaları için gerekli QoS ve SLA seviyelerini korumak için, hem projenin sanallaştırma bileşenleri ve sanallaştırılmış iş uygulamalarının sağlam yönetimi ve izlenmesi konusuna hem de iş sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarmaya yönelik kurumsal ilkelerin sürdürülmesi konusuna eşit şekilde odaklanmalıdır.

Bu sanallaştırılmış uygulamalar, daha iyi çalışır ve yüksek kullanılabilirlik, olağanüstü durum kurtarma, hız ve esneklik ve aynı zamanda bulut hazırlığı sağlar. VMware vCloud Suite üzerine kurulu olan VMware Aşama 1 Uygulama Sanallaştırma ile, bir taraftan altyapıyı basitleştirirken, verimliliği en yüksek seviyeye çıkarır ve maliyetli aşırı tedariki ortadan kaldırır, diğer taraftan da sunulan BT hizmetlerinin kalitesini artırabilir.

Depolama Sanallaştırması
Depolama sanallaştırma; ilaveten bir depolama donanımının satın alınmasını gerektirmeden, performans ve alan verimliliğinde iyileştirmeler sunması gereken yazılım tanımlı depolama katmanının bir parçasıdır.

Hızlı tedariki mümkün kılmalıdır, böylece yüksek performanslı, alan bakımından verimli bir depolama işlemi, bugün bir sanal makinenin gerçekleştirebildiği kadar hızlı gerçekleştirilebilir. Sanal ortamlarda daha çok depolama yönetimi görevi üstlenen sanal idareciler için sezgisel bir sanal makine odaklı depolama yönetimi modeli sunmalıdır. Ayrıca, iyi bilinen, doğal iş akışlarını dengelemek için hiper yönetici platformu ile entegre olmalıdır.

VMware depolama sanallaştırma; fiziksel depolama kaynaklarının sanallaştırma dağılımında ele alınması, yönetilmesi ve en uygun hale getirilmesi için soyutlama katmanı sağlayan bir özellikler kombinasyonudur.